Otevřená konzultace EK: CCAM řešení v Evropě

Evropská komise (DG Research & Innovation) provádí průzkum, který má shromáždit vaše postřehy, názory a očekávání ohledně současného stavu a budoucích vyhlídek propojené, kooperativní a automatizované mobility (CCAM) v Evropě.

CCAM odkazuje na evropskou iniciativu zaměřenou na podporu a rozvoj výzkumu a inovací v oblasti propojených, kooperativních a automatizovaných vozidel pro silniční dopravu. Využitím automatizace a digitalizace budou tato samořídící vozidla propojena mezi sebou a se svým prostředím, stejně jako hladce integrována do většího dopravního systému, aby byla mobilita lidí a zboží bezpečnější, ekologičtější, chytřejší a udržitelnější. .

Vaše cenné informace pomohou lépe porozumět současným předpokladům a překážkám ve vývoji, implementaci a nasazení CCAM řešení. Vaše odpovědi také pomohou zajistit, aby cíle politiky byly v souladu s dnešními a budoucími výzvami v oblasti mobility.

Průzkum se skládá z 25 otázek s možností výběru a jeho vyplnění by mělo trvat přibližně 10–15 minut.

Uzávěrka účasti: konec září 2023.

Odkaz na průzkum.

Další novinky